Jäsenmaksut

Jos haluat liittyä jäseneksi, tee jäsenhakemus tai opinnäytemelonta.

 

Seuran tilinumero on FI05 5358 0620 1819 71.

Maksut 30.4.2018 mennessä. 1.5. alkaen vanhoille jäsenille myöshästymismaksu +5€

Käytä maksaessasi ehdottomasti taulukon viitenumeroita. Kiitos.


J
ä
s
e
n
m
a
k
s
u
J
ä
s
e
n

a
l
l
e

1
8
v
K
a
n
o
o
t
t
i
p
a
i
k
k
a
M
e
l
o
j
a
-
l
e
h
t
i
L
i
i
t
t
y
m
i
s
m
a
k
s
u
A
v
a
i
n
p
a
n
t
t
i
K
a
n
o
o
t
t
i
v
u
o
k
r
a
K
u
r
s
s
i
m
a
k
s
u
Y
h
t
e
e
n
s
ä

V
i
i
t
e
n
u
m
e
r
o
Jäsenmaksu1) 25


25 1009
Jäsen alle 18v1)
10

10 1012
Kanoottipaikka + jäsenmaksu 25
27
52
1025
Liittymismaksu + jäsenmaksu 25


30


55 1054
Avainpantti2)
20

20 1067
Kanoottivuokra3)

10
10 1070
Muut maksut: lisää maksun viestikenttään mitä maksulla maksetaan ja ketä maksu koskee mikäli maksaja on joku muu. Käytä vain mikäli muita viitteitä maksulle ei ole. xx

Huomautukset

1)   kausimaksu

 • jäsenmaksu 25€/hlö/vuosi
  • viite 1009
 • jäsen alle 18v. 10€/hlö/vuosi
  • viite 1012

2)   avainpantti 20€/avain

 • panttimaksu maksetaan vain kerran (ennen avaimen luovuttamista )
 • hävinneen tilalle hankittava avain 30€/avain
 • viite 1067

3)   kanoottivuokra 10€/yön ylitys

 • päiväkäyttö seuran jäsenille maksutonta
 • maksimivuokra-aika 2:n yön yli. 
 • vuokrausta vain seuran jäsenille
 • viite 1070

4)   Liittymismaksu

 • Melontakurssin hintaan sisältyy liittymismaksu, jos liittyy jäseneksi samana vuonna.